Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

 (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

 

                                                    Příloha knihovního řádu

 

 

 

1.  Osobním údajem je podle §  4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká  konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo určit. Osobními údaji tedy jsou v podmínkách obecní knihovny zejména identifikační a adresní údaje čtenářů a uživatelů služeb knihovny nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

2.  Knihovna v souvislosti s ochranou svého  majetku, zejména pak knihovního fondu , půjčovaného čtenářům absenčně a při poskytování kvalitních služeb musí registrovat své uživatele, což znamená, že zaznamenává jejich osobní data a zpracovává je. 

3.  Knihovna informuje čtenáře ihned při registraci, že o něm bude zpracovávat informace. Musí mu sdělit účel jejich zpracování a musí získat jeho souhlas s tímto zpracováním.

4.  Knihovna k registraci požaduje tyto údaje:   jméno  a příjmení, adresu trvalého bydliště, rok narození.

5.  Uživatel může poskytnout další údaje, tzv. kontaktní údaje (tj. telefon, e-mail, …), které zkvalitní nabízené služby knihovny.

6.  Knihovna může požádat i o další údaje (např. vzdělání, povolání, škola apod.), které použije pouze pro statistické účely.

7.  Knihovna pracující v neautomatizované knihovní síti uchovává tyto originální písemnosti: přihlášku čtenáře, výpůjční sáček, účetní doklady. Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny a přístup k nim má pouze zaměstnanec knihovny.                         

8.  Knihovna pracující v automatizované knihovní síti uchovává tyto originální písemnosti: přihlášku čtenáře, účetní doklady, počítačová databáze – dokumentují údaje výše uvedené (přístup je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv zaměstnanců), data jsou chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.

9.  Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku.

10.  Ukončení ochrany osobních údajů:  - pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů (čtenář má ukončené členství v knihovně), nebo čtenář má vypořádány všechny své závazky vůči knihovně a požádá o částečnou likvidaci svých osobních údajů (tj. údaje, které nejsou potřebné … údaje o transakcích, které byly provedeny v kalendářním roce.

11.  Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

 

 

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode